Drukuj

Komentarze - Święto Bożego Miłosierdzia (Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę), rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią:

W I Niedzielę po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy ustanowione przez Świętego Jana Pawła II Święto Bożego Miłosierdzia. Inspiracją dla jego ustanowienia było pragnienie Jezusa, które wyjawił św. siostrze Faustynie. Chrystus obiecał w nim wszelką łaskę oraz zupełnie odpuszczenie win i kar tym, którzy z ufnością zwrócą się do Jego Miłosierdzia i w tym dniu przyjmą  Komunię Świętą. 

Co roku dla naszej diecezji jest to również czas pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, podczas której proszą oni o mądrość, pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości i rozeznanie dalszej drogi życiowej poprzez zawierzenie swoich losów i wyborów Jasnogórskiej Pani.           

Komentarz przed Liturgią Słowa:

Dzisiejsza Liturgia Słowa, która się za chwilę się rozpocznie ukazuje szczególną moc wiary w życiu człowieka. Spotykamy się w niej najpierw z postawą uczniów, którzy gromadzą się, aby dzielić się swoim doświadczeniem, a także postawą św. Tomasza, którym cały czas targają wątpliwości i pytania. Wsłuchując się uważnie w Słowo Boże zastanówmy się, która z tych postaw jest nam bliższa, bo możemy głośno głosić prawdę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lub po prostu przyjść do Niego i wyznać, że jeszcze ciągle mamy wiele wątpliwości.

Komentarz do procesji z darami:

Jezus przez swoją wielką miłość do człowieka umarł na krzyżu i zmartwychwstał dając nadzieję na życie wieczne. Odchodząc do Ojca nie zostawił nas samych, ale dał Ducha Świętego, abyśmy głosili Jego chwałę wszystkim ludziom, przyczyniając się do ich zbawienia. Pełni wdzięczności za Boże Miłosierdzie zanosimy do ołtarza dary:

                -

 

                -

- chleb, wodę oraz wino, które zostaną przemienione mocą Ducha Świętego w prawdziwe Ciało i Krew naszego Zbawiciela i ofiarowane za nas Ojcu.

Powierzmy Bogu również intencję, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię.

Komentarz przed błogosławieństwem

Postać św. Tomasz o którym dziś usłyszeliśmy może być doskonałym patronem dla wielu z nas. Trudno mu było uwierzyć w Zmartwychwstanie. Był człowiekiem bardzo trzeźwo myślącym i wiedział, że jest to po ludzku niemożliwe. Nikt nie był go w stanie przekonać, gdyż nie dało się tutaj nic udowodnić. A mimo wszystko w końcu uwierzył. Przekonał go jednak nie jakiś teoretyczny wywód, a osobiste spotkanie z Jezusem. Do takiego spotkania zaproszony jest każdy z nas. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy z rąk księdza biskupa pomoże nam w odkrywaniu tej prawdy, a następnie w odważnym dawaniu świadectwa.

Drukuj

Komentarze - Liturgia Męki Pańskiej, rok A (2017)

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ

Tak często spotkamy się ze śmiercią. Umierają nasi bliscy, przyjaciele, osobistości życia publicznego. Dziś stajemy wobec śmierci naszego Pana, który umiera na krzyżu. Ten znak pojawia się na większości grobów, w których spoczywają członkowie naszych rodzin. To, dlatego, że krzyż daje nadzieję, a nie tylko jest znakiem końca. 

Śmierć Chrystusa na krzyżu wysłużyła nam życie wieczne i zgładził nasze grzechy. 

Liturgia rozpoczyna się od procesji, w całkowitej ciszy, co bowiem można powiedzieć patrząc na Boga, który oddaje życie. Kapłani podejdą do ołtarza i upadną na twarz. Ten gest oznacza nasze uniżenia wobec tajemnicy krzyża Chrystusa. My w tym czasie jesteśmy zaproszeni do klęczenie i osobistej modlitwy. 

Powstańmy.

WPROWADZENIE DO MODLITWY POWSZECHNEJ

Modlitwa jest dziś szczególna charakter, dłuższa jest forma każdego wezwania, ale też charakter próśb jest wyjątkowy. Chcemy prosić Boga, za Kościół i świat, ludzi różnych religii i nawet niewierzących prosząc, by to zbawienie, które Chrystus wysłużył na Krzyżu, stało się udziałem wszystkich.

Zanosimy ją przez ręce jedynego Arcykapłana, Chrystusa, bo Jego śmierć na Krzyżu jest pomostem, który łączy niebo z ziemią.

WPROWADZENIE DO ADORACJI KRZYŻA:

Szczególnym punktem dzisiejszej liturgii jest adoracja Krzyża, znajduje się ona w miejscu, gdzie we Mszy św. jest Modlitwa Eucharystyczna. Chcemy patrzeć i adorować krzyż naszego Zbawiciela dziękując za Jego pokorne oddanie się woli Ojca.

Dziś za ucałowanie Krzyża możemy otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie. 

WPROWADZENIE DO KOMUNII ŚW.:

Po zakończeniu adoracji krzyża mamy możliwość przyjęcia ciała naszego Pana w Komunii świętej. Jest to samo ciało, które zostało za nas ofiarowane na krzyżu. Ponieważ kościół nie sprawuje dziś Eucharystii przyjmiemy Komunię konsekrowaną podczas wczorajszej Mszy Wieczerzy Pańskiej. 

Przed chwilą patrzyliśmy na drzewo, niebawem kapłan ukaże nam już nie symbol, ale samego Chrystusa w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele. 

KOMENTARZ PRZED PRZENIESIENIEM DO GROBU

Procesja do "Bożego Grobu" to ostatni akcent dzisiejszej liturgii. Niesiemy w monstrancji Chrystusa, aby Go uwielbiać, za to, że zdecydował się przez Krzyż dać człowiekowi prawdziwą wolność.

Mamy możliwość trwania przy Panu, do godz. 24.00 i jutro od godz. 6.30 oczekując na radosne święta Paschalne. Bezpośrednio po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu rozpocznie się nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji i eutanazji.

Jeszcze dziś istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania do godziny 24. 

Wszystkich modlących się tekstami Liturgii Godzin zapraszamy jutro o godz. 7.00 na wspólną Jutrznię.

Święcenie pokarmów jutro od godz. 10 do 15 co pół godziny. 

Celebrację Wigilii Paschalnej rozpoczniemy jutro wieczorem o godz. 22.00, przynieśmy świece, by Wielka Noc rozbłysła światłem nowej nadziei, jak światło świecy zapalonej w ciemnościach.

Drukuj

Komentarze - Liturgia Męki Pańskiej, rok A (2017)

 

Komentarz przed rozpoczęciem Liturgii:

Kościół na całym świecie gromadzi się dzisiaj, przeżywając wydarzenia z Kalwarii. Nie jest to jednak wyłącznie dzień żałoby. Koncentrujemy się na zwycięstwie, którego dokonał Chrystus na drzewie Krzyża, pokonując grzech i śmierć.

Liturgię rozpocznie procesja wejścia. Odbędzie się ona w ciszy, swą powagą i surowością podkreślając doniosłość dzisiejszych wydarzeń. Następnie kapłan położy się krzyżem przed ołtarzem, by w tej postawie ukorzyć się przed tajemnicą zbawczej Męki. W tym czasie uklękniemy, modląc się razem z Nim.

Komentarz do liturgii słowa:

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam ofiarę, którą Chrystus poniósł za nasze grzechy, w pełni poddając się woli Ojca. Męka Pańska zostanie uroczyście odczytana z podziałem na role. Na słowa Ewangelii: „I skłoniwszy głowę, wyzionął Ducha” uklękniemy, by oddać cześć Panu, który z miłości do nas umarł na Krzyżu. Wzbudźmy w sobie pragnienie towarzyszenia Zbawicielowi w tej drodze.

Komentarz przed modlitwą powszechną:

Wielkopiątkową modlitwą powszechną Kościół obejmuje wszystkich ludzi, tak jak owocami Męki Pan chce obdarzyć cały świat. Po zaśpiewaniu każdej z intencji, przez chwilę będziemy modlić się w ciszy, po czym nastąpi modlitwa kapłana. Odpowiemy na nią słowem „Amen” – niech będzie to wyraz naszego świadomego włączenia się w zanoszoną prośbę.

Komentarz do adoracji Krzyża:

Za chwilę nastąpi szczyt dzisiejszej liturgii – adoracja Krzyża. Zostanie on przyniesiony do ołtarza, a następnie będzie stopniowo odsłaniany przez kapłana, który zaśpiewa przy tym trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża…”. Naszą odpowiedzią będą słowa: „Pójdźmy z pokłonem”, a przez przyklęknięcie oddamy cześć chwalebnemu znakowi zwycięstwa. Następnie procesyjnie podejdziemy do Krzyża, by uczcić go pocałunkiem. Od tej chwili, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, będziemy przyklękać przed tym Krzyżem tak, jak przed Najświętszym Sakramentem.

Komentarz przed Komunią świętą:

Od Krzyża liturgia wiedzie nas do Komunii. Ta kolejność uświadamia nam, że źródło sakramentów Kościoła wypłynęło z przebitego boku Chrystusa. Przyjmiemy Ciało Pańskie, które zostało konsekrowane podczas wczorajszej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jest to znakiem jedności Wieczernika i Krzyża – ofiary, która prowadzi do życia wiecznego.

Komentarz przed procesją do Grobu Pańskiego:

Kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Monstrancja zostanie zakryta welonem, co symbolizuje owinięcie Ciała Jezusa w białe płótno. Pozostańmy przy Panu, wdzięczni za największą Ofiarę, którą poniósł z miłości do każdego z ludzi. Niech jednak czuwanie przy Grobie Zbawiciela napełnia nas również nadzieją wolności od grzechu i życia wiecznego. Adoracja w naszym kościele potrwa do ………….. . Jutro zgromadzimy się w tej świątyni o ……………, by wspólnie przeżywać Paschalne Misterium.

Drukuj

Komentarze - Wigilia Paschalna, rok A (2017)

 

Komentarz przed liturgią światła:

W Wigilię Paschalną cały Kościół czuwa na modlitwie, wspominając dzieje zbawienia i oczekując na radość płynącą ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Liturgia obfituje w bogatą symbolikę, by pomóc zrozumieć tajemnicę zbawienia uobecnianą w sakramentach – szczególnie chrztu i Eucharystii.

Liturgia światła, rozpoczynająca obchody Wigilii Paschalnej, zaczyna się w ciszy. Za chwilę zgaszone zostaną światła, wszyscy udamy się przed kościół, stając przy rozpalonym ognisku. Od poświęconego ognia zapalona zostaje świeca paschalna – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa, na której kapłan umieści znaki ofiary Zbawiciela, jego wieczności i obecności wśród nas. Następnie Paschał zostanie przeniesiony do świątyni w procesji, podczas której kapłan trzykrotnie ukazując świecę, wypowie słowa: „Światło Chrystusa”, na które odpowiemy „Bogu niech będą dzięki”. Po drugiej odpowiedzi wszyscy zapalimy świece od płomienia Paschału, dzieląc się i podając sobie światło, po trzeciej w kościele na nowo zagości światłość.

Komentarz przed Glorią:

Za chwilę dzwony, milczące od wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej, na nowo odezwą się symbolizując przejście ze Starego do Nowego Testamentu. Włączając się w we wspólny śpiew Glorii, oddajmy Bogu chwałę za dar Jego ogromnej miłości.

Komentarz przed Liturgią Słowa:

Zgromadzeni na modlitwie, oczekując nadejścia zmartwychwstałego Pana, wsłuchujemy się w treść Słowa Bożego. Niezwykle uroczysta liturgia słowa ma za zadanie ukazać nam całą historię zbawienia człowieka. Czytania ze Starego Testamentu, opowiadające o stworzeniu i grzechu Adama, cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone oraz prorockie zapowiedzi Mesjasza, uświadamiają nam jak wielką miłością darzy Stwórca swoje dzieci.

Po każdym czytaniu, następuje psalm, po którym wszyscy wstają, a kapłan odmawia modlitwę. Uważnie wsłuchajmy się, co Bóg pragnie nam przekazać, otwierając serca na działanie Ducha Świętego.

Komentarz przed liturgią chrzcielną:

Przez chrzest każdy z nas stał się dzieckiem Boga i dziedzicem, biorąc udział w śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Woda, symbolizująca życie nadprzyrodzone, życie Boga w człowieku, za chwilę zostanie poświęcona przez kapłana. Stojąc z zapalonymi świecami odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych, prosząc o wstawiennictwo tych, którzy już się radują przebywaniem w Boskiej obecności. Następnie, wspominając swój własny chrzest, każdy z nas wyrzeknie się zła i wyzna wiarę w Trójcę Przenajświętszą.

Komentarz przed liturgią eucharystyczną:

Zgromadzonych w tę Wielką Noc na czuwaniu i modlitwie, Zmartwychwstały Baranek zaprasza na ucztę paschalną. Zjednoczeni w duchu wzajemnej miłości, będziemy spożywać Jego ciało. Wdzięczni za bezinteresownie złożoną ofiarę i zmartwychwstanie naszego Pana, radujmy się Jego zwycięstwem nad śmiercią i grzechem.

Drukuj

Komentarze - Msza Wieczerzy Pańskiej, rok A (2017)

 

Komentarz przed Liturgią:

Dzisiejszą Liturgią rozpoczynamy Triduum Paschalne - 3 dni podczas których na nowo będziemy przeżywać z Chrystusem Jego mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, poczynając o Ostatniej Wieczerzy.

To podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiarował Ojcu swoje Ciało i Krew, ustanawiając tym samym Eucharystię - największy dar miłości dla nas.

Na znak miłości i pokornej służby Chrystus umył nogi apostołom dając przykład jak mamy rozumieć Jego słowa: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”.

W miłowaniu bliźnich pamiętajmy także o kapłanach i o modlitwie za nich, gdyż podczas Eucharystii sprawuję on ofiarę w osobie Za chwilę rozpoczniemy Mszę Wieczerzy Pańskiej, więc powstańmy i wspólnym śpiewem powitajmy wchodzących w procesji.

Komentarz przed Gloria:

Wdzięczni za dar Eucharystii i kapłaństwa, zaśpiewamy Bogu uroczyste Gloria, w trakcie których będą dzwonić dzwonki, a następnie wraz z organami zamilkną aż do Wigilii Paschalnej. W dalszym ciągu mszy świętej używane będą kołatki, abyśmy w ciszy i skupieniu mogli przeżywać i na nowo odkrywać tajemnic naszej wiary.        

Komentarz do obrzędu obmycia nóg:

Za chwilę celebrans obmyje nogi przedstawicielom wiernych, tak jak Chrystus – Nauczyciel  umył nogi swoim uczniom. Obrzęd ten ukazuje postawę sługi i miłość Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć”. Chrystus tym gestem dał nam przykład i nakaz byśmy także tak czynili. Pamiętajmy by służyć z miłością innym nie tylko od święta, ale na co dzień.

Komentarz przed procesją do kaplicy wystawienia:

W uroczystej procesji przeniesiony zostanie teraz Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, tzw. ciemnicy. Możemy tam w ciszy adorować naszego Pana i Zbawiciela. Adoracja trwać będzie do godziny ............

Wielbić Pana w adoracji możemy także jutro od godziny ...............

Liturgię Męki Pańskiej zaczniemy jutro o godzinie .............. , a Drogę Krzyżową o godzinie .................  

Pamiętajmy o zachowaniu postu ścisłego.

stat4u