Drukuj

Komentarze - 5 Niedziela Wielkanocna, rok A (2017)

     

Komentarz przed Liturgią Słowa:

„Ja jestem prawdą.”  Wierzymy, że wszystko co napisane zostało w Piśmie Świętym jest prawdą, ale aby móc przyjąć i praktykować to co w Liturgii Słowa daje nam dziś nasz Pan, musimy nauczyć się z uwagą słuchać. Trzeba więc nam odrzucić wszelkie własne wyobrażenia, wizje, musimy zapatrzeć się w Chrystusa i zasłuchać się w Jego Słowach. Tylko tak będziemy mogli odnaleźć niewidzialnego Boga, który objawia się w swoim Synu. Wsłuchajmy się w czytania, w których  Chrystus pozostawia nam zapewnienie, że dla każdego z nas jest miejsce w Królestwie Niebieskim, wystarczy tylko powierzyć Mu swoje życie i zaufać.

Komentarz przed Procesją Komunijną:

„Ja jestem życiem.” Chrystus oddał za nas swoje życie by wykupić nas od śmierci. Teraz daje nam swoje Ciało i Krew, które umacnia nas w czasie ziemskiej pielgrzymki, której celem jest życie wieczne. Z wiarą w Jego obecność, miłością do Niego i nadzieją na wieczną radość przyjmijmy Pokarm, który daje nam Pan.

Komentarz przed rozesłaniem:

„Ja jestem drogą.” Chrystus jest dla nas jedyną drogą do Ojca. Tylko przez Niego możemy osiągnąć cel naszej ziemskiej wędrówki- życie wieczne w Bożej obecności. Na tej drodze nie pozostawił nas samych. Dał nam swoje Słowa, które są prawdą oraz Ciało i Krew, które dają nam życie. Niech przeżyta Eucharystia będzie dla nas siłą, a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia w stawaniu się świadkami wiary.

Drukuj

Komentarze - 4 Niedziela Wielkanocna, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystia

Dzisiejsza niedziela, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, jest dniem szczególnej modlitwy o powołania. Chcemy nie tylko prosić o otwartość dla młodych ludzi na Boże wezwanie, ale również dziękować za już powołanych i prosić o potrzebne łaski dla nich. Odpowiedź na wezwanie do oddania się na wyłączną służbę Bogu i Kościołowi nie jest prostym zadaniem. W dzisiejszym świecie możemy usłyszeć głosy wielu pasterzy, ale tylko jeden z nich jest tym Dobrym- Chrystus. Ważne jest więc, aby nauczyć się rozpoznawać Jego głos spośród innych. Możemy to uczynić tylko wtedy, gdy będziemy się starać być z Nim w ciągłej łączności, karmiąc się Jego Ciałem i Słowem.

Komentarz przed Komunią

W dzisiejszej Ewangelii Dobry Pasterz mówi nam, że pragnie dla swoich owiec wszystkiego co najlepsze, że przychodzi, aby miały życie w obfitości. Nie tylko troszczy się o nasze potrzeby doczesne, ale przede wszystkim o dobro naszych dusz. On chce zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, daje nam więc swoje Ciało i Krew, abyśmy karmili się Pokarmem dającym życie. Świadomi swojej niegodności, a także pełni wiary, że nawet jedno Jego Słowo wystarczy by dać nam uzdrowienie i życie w obfitości przyjmijmy najcenniejszy dar od Najlepszego Pasterza.

Drukuj

Komentarze - Święto Bożego Miłosierdzia (Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę), rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią:

W I Niedzielę po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy ustanowione przez Świętego Jana Pawła II Święto Bożego Miłosierdzia. Inspiracją dla jego ustanowienia było pragnienie Jezusa, które wyjawił św. siostrze Faustynie. Chrystus obiecał w nim wszelką łaskę oraz zupełnie odpuszczenie win i kar tym, którzy z ufnością zwrócą się do Jego Miłosierdzia i w tym dniu przyjmą  Komunię Świętą. 

Co roku dla naszej diecezji jest to również czas pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, podczas której proszą oni o mądrość, pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości i rozeznanie dalszej drogi życiowej poprzez zawierzenie swoich losów i wyborów Jasnogórskiej Pani.           

Komentarz przed Liturgią Słowa:

Dzisiejsza Liturgia Słowa, która się za chwilę się rozpocznie ukazuje szczególną moc wiary w życiu człowieka. Spotykamy się w niej najpierw z postawą uczniów, którzy gromadzą się, aby dzielić się swoim doświadczeniem, a także postawą św. Tomasza, którym cały czas targają wątpliwości i pytania. Wsłuchując się uważnie w Słowo Boże zastanówmy się, która z tych postaw jest nam bliższa, bo możemy głośno głosić prawdę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, lub po prostu przyjść do Niego i wyznać, że jeszcze ciągle mamy wiele wątpliwości.

Komentarz do procesji z darami:

Jezus przez swoją wielką miłość do człowieka umarł na krzyżu i zmartwychwstał dając nadzieję na życie wieczne. Odchodząc do Ojca nie zostawił nas samych, ale dał Ducha Świętego, abyśmy głosili Jego chwałę wszystkim ludziom, przyczyniając się do ich zbawienia. Pełni wdzięczności za Boże Miłosierdzie zanosimy do ołtarza dary:

                -

 

                -

- chleb, wodę oraz wino, które zostaną przemienione mocą Ducha Świętego w prawdziwe Ciało i Krew naszego Zbawiciela i ofiarowane za nas Ojcu.

Powierzmy Bogu również intencję, z którymi przyszliśmy na tę Eucharystię.

Komentarz przed błogosławieństwem

Postać św. Tomasz o którym dziś usłyszeliśmy może być doskonałym patronem dla wielu z nas. Trudno mu było uwierzyć w Zmartwychwstanie. Był człowiekiem bardzo trzeźwo myślącym i wiedział, że jest to po ludzku niemożliwe. Nikt nie był go w stanie przekonać, gdyż nie dało się tutaj nic udowodnić. A mimo wszystko w końcu uwierzył. Przekonał go jednak nie jakiś teoretyczny wywód, a osobiste spotkanie z Jezusem. Do takiego spotkania zaproszony jest każdy z nas. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy z rąk księdza biskupa pomoże nam w odkrywaniu tej prawdy, a następnie w odważnym dawaniu świadectwa.

Drukuj

Komentarze - 3 Niedziela Wielkanocna, rok A (2017)

 

Komentarz przed Liturgia Słowa

Droga, której przewodnikiem jest Chrystus nie zawsze może być wygodna i szybka, ale należy pamiętać, że prowadzi ku wiecznemu szczęściu, radości i pokoju. O niełatwej codzienności i niezwykłych celach mówi dzisiejsza Liturgia Słowa. Warto, więc otworzyć serca na Pana, który przychodzi do nas w Słowie, niech ono nas umocni, zbuduje i doda sił na każdy dzień.

Komentarz przed Liturgią Eucharystyczną

Chrystus poprzez śmierć i zmartwychwstanie otwiera nam drogę do pełni życia. Wdzięczni za okazaną względem nas miłość przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które przemienione mocą Ducha Świętego staną się Jego ciałem i krwią. W ciszy otwórzmy serca na spotkanie Pana.

Drukuj

Komentarze - Liturgia Męki Pańskiej, rok A (2017)

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ

Tak często spotkamy się ze śmiercią. Umierają nasi bliscy, przyjaciele, osobistości życia publicznego. Dziś stajemy wobec śmierci naszego Pana, który umiera na krzyżu. Ten znak pojawia się na większości grobów, w których spoczywają członkowie naszych rodzin. To, dlatego, że krzyż daje nadzieję, a nie tylko jest znakiem końca. 

Śmierć Chrystusa na krzyżu wysłużyła nam życie wieczne i zgładził nasze grzechy. 

Liturgia rozpoczyna się od procesji, w całkowitej ciszy, co bowiem można powiedzieć patrząc na Boga, który oddaje życie. Kapłani podejdą do ołtarza i upadną na twarz. Ten gest oznacza nasze uniżenia wobec tajemnicy krzyża Chrystusa. My w tym czasie jesteśmy zaproszeni do klęczenie i osobistej modlitwy. 

Powstańmy.

WPROWADZENIE DO MODLITWY POWSZECHNEJ

Modlitwa jest dziś szczególna charakter, dłuższa jest forma każdego wezwania, ale też charakter próśb jest wyjątkowy. Chcemy prosić Boga, za Kościół i świat, ludzi różnych religii i nawet niewierzących prosząc, by to zbawienie, które Chrystus wysłużył na Krzyżu, stało się udziałem wszystkich.

Zanosimy ją przez ręce jedynego Arcykapłana, Chrystusa, bo Jego śmierć na Krzyżu jest pomostem, który łączy niebo z ziemią.

WPROWADZENIE DO ADORACJI KRZYŻA:

Szczególnym punktem dzisiejszej liturgii jest adoracja Krzyża, znajduje się ona w miejscu, gdzie we Mszy św. jest Modlitwa Eucharystyczna. Chcemy patrzeć i adorować krzyż naszego Zbawiciela dziękując za Jego pokorne oddanie się woli Ojca.

Dziś za ucałowanie Krzyża możemy otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie. 

WPROWADZENIE DO KOMUNII ŚW.:

Po zakończeniu adoracji krzyża mamy możliwość przyjęcia ciała naszego Pana w Komunii świętej. Jest to samo ciało, które zostało za nas ofiarowane na krzyżu. Ponieważ kościół nie sprawuje dziś Eucharystii przyjmiemy Komunię konsekrowaną podczas wczorajszej Mszy Wieczerzy Pańskiej. 

Przed chwilą patrzyliśmy na drzewo, niebawem kapłan ukaże nam już nie symbol, ale samego Chrystusa w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele. 

KOMENTARZ PRZED PRZENIESIENIEM DO GROBU

Procesja do "Bożego Grobu" to ostatni akcent dzisiejszej liturgii. Niesiemy w monstrancji Chrystusa, aby Go uwielbiać, za to, że zdecydował się przez Krzyż dać człowiekowi prawdziwą wolność.

Mamy możliwość trwania przy Panu, do godz. 24.00 i jutro od godz. 6.30 oczekując na radosne święta Paschalne. Bezpośrednio po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu rozpocznie się nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji i eutanazji.

Jeszcze dziś istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania do godziny 24. 

Wszystkich modlących się tekstami Liturgii Godzin zapraszamy jutro o godz. 7.00 na wspólną Jutrznię.

Święcenie pokarmów jutro od godz. 10 do 15 co pół godziny. 

Celebrację Wigilii Paschalnej rozpoczniemy jutro wieczorem o godz. 22.00, przynieśmy świece, by Wielka Noc rozbłysła światłem nowej nadziei, jak światło świecy zapalonej w ciemnościach.

stat4u