Drukuj

Komentarze - 4 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

Komentarz przed Liturgią Słowa

Każdy z nas ma plan na życie. Niektórzy wytrwale modlą się o ich zrealizowanie i są niepocieszeni gdy prośby nie są spełniane. Okazuje się, że nie zawsze to czego pragniemy jest dla nas dobre.

Bóg codziennie pokazuje nam drogę do radości. Często nie możemy jej dostrzec, bo pokładamy ufność w wiedzy, przekonaniach, doświadczeniach, które zdobywamy bez Bożej pomocy.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywraca wzrok niewidomemu. Zaufajmy Jego mocy i pozwólmy, aby otworzył również nasze oczy.

Wsłuchajmy się teraz w Słowo Boże i uczmy się patrzeć na otaczający nas świat tak jak Chrystus.

Komentarz przed Liturgią Eucharystyczną

Do Ołtarza przynosimy chleb, wodę i wino, które dzięki mocy Ducha Świętego przemienią się w Ciało i Krew Zbawiciela. Choć nie zauważymy żadnej zmiany w wyglądzie tych darów, to przyjmując z wiarą Komunie Świętą dostrzeżemy prawdziwą obecność Chrystusa wśród nas.

Drukuj

Komentarze - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03), rok A (2017)

 

Komentarz przed Modlitwą Pańską:

Słowa "Bądź wolą Twoja jako w niebie, tak i na ziemi" idealnie oddają to, co usłyszeliśmy w Ewangelii. Matka Boża powiedziała Bogu "tak". Chciejmy i my dzisiaj z wielką wiarą wypowiadać Modlitwę Pańską powierzając Mu całe swoje życie.

Komentarz przed błogosławieństwem:

"Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego". To zdanie wypowiedziane przez Maryję będzie towarzyszyło nam w codziennym życiu. Niech Boże błogosławieństwo doda nam dziecięcej ufności, byśmy odpowiadali Panu na Jego wezwanie tak, jak Matka Najświętsza.

Drukuj

Komentarze - 2 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Druga niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Przemienienia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy jak Jezus zabiera ze sobą na górę trzech uczniów. Ukazuje im się jako prawdziwy Bóg. To tam wybrani Apostołowie doświadczają szczególnej obecności Pana Boga. Widzą, że Jezus, za którym zdecydowali się pójść jest nie tylko wędrownym nauczycielem, za którym idą tłumy zdumione jego nauką, lecz prawdziwym Bogiem.

Również i my dzisiaj przychodzimy wezwani na spotkanie z Jezusem obecnym wśród nas. Niech dzisiejsza Eucharystia będzie czasem odkrywania kim jest On dla mnie samego.

Komentarz przed Liturgią Słowa

W opisie przemienienia , który dziś usłyszymy na zakończenie wybrzmiewają słowa Ojca, które można uznać za drogę wewnętrznej przemiany serca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Taka postawa wsłuchiwania się w głos umiłowanego Syna Bożego sprowadza pokój w serce i czyni trwałym doświadczenie nieba już tu na ziemi. Więc również i my wsłuchajmy się z uwagą w kierowane dzisiaj do nas słowa.

Komentarz przed błogosławieństwem

Wielki Post to droga do wewnętrznej przemiany. Każdy jest wezwany, aby wykorzystać ten czas do wejścia na Górę Przemienienia, uświadomić sobie, że jest się prowadzonym przez Jezusa. „Jest to zaproszenie do oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga: On chce przekazać nam każdego dnia słowo, które przenika do głębin naszego ducha, gdzie rozróżnia dobro od zła i umacnia wolę pójścia za Panem”*

Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy przez ręce kapłana pomoże nam w tym czasie i doda potrzebnych łask.

 

 

*(Benedykt XVI, Orędzie naWielki Post 2011) 

Drukuj

Komentarze - 3 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Trzecia niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas do odnowienia łaski chrztu i ożywienia wiary w obecność Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Duch Święty, obecny i działający, gdy sprawowana jest ofiara Mszy świętej rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. Uczestnicząc w Eucharystii, możemy czerpać z samego źródła Bożego życia.

Komentarz przed aktem pokuty

Cale życie Jezusa to ogromny trud poszukiwania człowieka, zdobywania człowieka dla królestwa Bożego. Nie ustaje On w wychodzeniu naprzeciw człowiekowi, który jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii znajduje się z dala od Boga, nie widzi Jego obecności w swoim życiu. Dramatem każdego człowieka żyjącego w grzechu jest to, że traci wrażliwość na bliskość Boga, jego serce staje się stopniowo głuche na Boże słowo i niezdolne do przyjmowania Bożej miłości.

Komentarz przed błogosławieństwem

Usłyszeliśmy dzisiaj jak lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Przychodzi z tym pragnieniem do Mojżeszem, a ten czyni cud i wyprowadza ją ze skały. Samarytanka natomiast idzie sama do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Jezus staje się jej źródłem. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy pozwoli odkryć i umocnić prawdę o źródle każdego z nas.

Drukuj

Komentarze - 1 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

KOMENTARZ PRZED EUCHARYSTIĄ

Gromadzimy się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Od Środy Popielcowej minęło kilka dni, może niektórzy z nas wytrwale realizują swoje postanowienia, inni może w codziennym zabieganiu jeszcze nie zdążyli zebrać myśli. Ktoś może nie był w Popielec w kościele i dopiero teraz widzi surowość świątyni bez ozdób.

Każdy z nas, bez wyjątku jest zaproszony, aby nawrócić się, aby zmienić coś w swoim życiu, choćby była to zmiana niewielka, minimalna, zauważona tylko przez Boga.

Niech Eucharystia – słuchanie Słowa Bożego i karmienie się Ciałem Pańskim umocnią nas w tym podążaniu w Wielkim Poście.

KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie możemy przeczytać jak ważną rolę pełni błogosławieństwo, którym człowiek zostaje obdarzony. Przyjmijmy, więc błogosławieństwo pełni wdzięczności, ale też i z wiarą, że Bóg chce nam towarzyszyć w trudach codzienności.

stat4u