Drukuj

Komentarze - XXV Niedziela zwykła, rok A (24 IX 2017)

 

Przed liturgią Słowa:
Wiedza Pana Boga nie ma granic i w czasie ziemskiej pielgrzymki często wiele spraw pozostaje dla nas tajemnicą. Podczas każdej Eucharystii otrzymujemy łaskę osobistego spotkania z żywym Słowem, by mądrość Stwórcy móc przyjąć do swojego życia. Niech Duch Święty napełnia nasze umysły, by myśli były przy Panu, a drogi prowadziły do odnalezienia samego Boga.


Przed błogosławieństwem:
Życie chrześcijanina to nieustanna walka ze złem i stawanie w obliczu wyborów. Bóg jednak nie pozostawia nas samych i przez ręce kapłana udziela Swojego błogosławieństwa. Niech ono pomoże nam za każdym razem wybierać Miłość, nawet za cenę ziemskiego życia.

Drukuj

Komentarze - XXIV Niedziela zwykła, rok A (17 IX 2017)

 

Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa stawia nam niełatwe zadanie – nie nienawidzić. Zadanie trudne, gdyż każdy z nas bez problemu wymieni zranienia, których doznał od bliźnich, grzechy i zło, które go spotkało. Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy szukać dróg pojednania, abyśmy nie zapamiętali się w swoim gniewie i nienawiści. Jeśli odpuścimy winę bliźniemu, również i my otrzymamy odpuszczenie, jeżeli o nie poprosimy. Jest to rada, którą znajdziemy w odmawianej podczas każdej Mszy Świętej modlitwie „Ojcze Nasz”.
Wsłuchajmy się uważnie w kierowane do nas Słowo i prośmy, abyśmy umieli podążać za Jego wskazaniem.

 


Przed „Ojcze nasz”:
Wypowiadając dziś słowa modlitwy „Ojcze Nasz”, miejmy szczególnie na uwadze pouczenia z pierwszego czytania i Ewangelii. Zanim powiemy „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” zastanówmy się, czy faktycznie nie chowamy w sercu do nikogo urazy.

Drukuj

Komentarze - XXIII Niedziela zwykła, rok A (10 IX 2017)

 

Przed Liturgią Słowa
Miłość to nie tylko czułe słowa i mile spędzone chwile. Miłość to dbanie o dobro drugiego człowieka. Często wymaga to od nas upominania naszych bliskich, zwracania im uwagi gdy zejdą na złą drogę. Możemy się wtedy spotkać z odrzuceniem, wyśmianiem lub zlekceważeniem naszych słów. Mimo to nie bądźmy obojętni, trwajmy w modlitwie dając dobry przykład zagubionym braciom.
Wsłuchajmy się w Słowo Boże i uczmy się jak okazywać miłość.


Przed znakiem pokoju
Wskutek grzechu często ranimy siebie nawzajem i zamykamy się na łaskę. Niech Chrystus dodaje nam sił potrzebnych by wybaczyć wyrządzone krzywdy. Przekazując znak pokoju, odnajdźmy w sercu życzliwość, miłość i pokój.

Drukuj

Komentarze - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX 2017)

 

Komentarz przed Eucharystią:
Dzisiaj w Kościele obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgia skłania do refleksji nad wielkim znaczeniem tego symbolu dla nas. Podczas każdej Mszy Świętej Chrystus składa Ojcu tę samą ofiarę z Siebie Samego, dlatego włączmy się we wspólny śpiew z wdzięcznością za nieskończoną miłość Boga, wzgardzoną przez ludzi na Krzyżu.


Komentarz przed komunią:
Chrystus uczynił Krzyż, znak haniebnej śmierci, znakiem zbawienia i życia wiecznego. Za chwilę przyjmiemy Ciało naszego Pana z wiarą, że dzięki komunii z Nim możemy uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.

Drukuj

Komentarze - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok A (2017)

Przed znakiem pokoju
Zgromadzeni wokół tajemnicy Serca Jezusa. Nie możemy jej doświadczyć, jeśli chowamy do kogoś urazę. Podając rękę otwórzmy serce na drugiego człowieka. Ofiarujmy sobie nawzajem przebaczenie i Chrystusowy pokój.

Przed procesją z darami
Każda Eucharystia jest wielką łaską. Podczas Komunii Świętej możemy przyjąć Chrystusa do swojego serca. To szczególne spotkanie umacnia nas w wierze i pozwala ściśle zjednoczyć się z Bogiem i Kościołem. Przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które za sprawą Ducha Świętego zostaną przemienione w Ciało i Krew naszego zbawiciela. Do darów eucharystycznych dołączmy naszą wdzięczność za łaskę spotkania z Chrystusem w sakramencie ołtarza.

 

stat4u