Drukuj

Komentarze - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok A (2017)

Przed znakiem pokoju
Zgromadzeni wokół tajemnicy Serca Jezusa. Nie możemy jej doświadczyć, jeśli chowamy do kogoś urazę. Podając rękę otwórzmy serce na drugiego człowieka. Ofiarujmy sobie nawzajem przebaczenie i Chrystusowy pokój.

Przed procesją z darami
Każda Eucharystia jest wielką łaską. Podczas Komunii Świętej możemy przyjąć Chrystusa do swojego serca. To szczególne spotkanie umacnia nas w wierze i pozwala ściśle zjednoczyć się z Bogiem i Kościołem. Przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino, które za sprawą Ducha Świętego zostaną przemienione w Ciało i Krew naszego zbawiciela. Do darów eucharystycznych dołączmy naszą wdzięczność za łaskę spotkania z Chrystusem w sakramencie ołtarza.

 

Drukuj

Komentarze - 11 Niedziela Zwykła, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Eucharystia jest w pełni celebrowana i przeżywana wtedy, kiedy uczestnicy nie tylko wierzą w to, że Pan Jezus jest obecny pod postaciami Chleba i Wina, nie tylko częściej czy rzadziej przystępują do Komunii świętej, by Go przyjąć, ale przede wszystkim wtedy, kiedy zaczynają mieć w sobie tę samą jakość życia, która była w Jezusie Chrystusie. To znaczy, kiedy pojmują swoje życie jako składanie ofiary z siebie, by tracąc siebie, być jedno z drugim człowiekiem. Kiedy pojmują swoje życie jako otrzymane od Boga i tym życiem się dzielą, wydają je bliźnim, w ten sposób tworzą z innymi komunię, inaczej wspólnotę czyli Ciało Chrystusa.

Niech eucharystia, którą za chwilę rozpoczniemy, umocni naszą relację z Jezusem Chrystusem, a następnie z drugim człowiekiem, tak abyśmy mogli w  pełniej mu służyć.

Komentarz przed procesją z darami 

Jezus wziął chleb i wino, czyli najbardziej podstawowe elementy życia człowieka w tym środowisku i kulturze, w jakich On żył. Chleb i wino odniósł, z jednej strony, do żydowskiego wydarzenia paschalnego, a z drugiej strony, do swojej paschy - śmierci i zmartwychwstania. Przyniesione do ołtarza, przemienione mocą Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, naszym pokarmem na drodze do wieczności. Bo, kto spożywa ten Chleb, będzie jak On.

Drukuj

Komentarze - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Przeżywamy dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy. W ten dzień warto pomyśleć choć chwilę, kim dla mnie jest Trójca Święta. Jej trójjedyność jest zawsze trudna do zrozumienia, jednak nie tylko wierzymy w Jej obecność, lecz także ją odczuwamy – dzięki niej chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino Jego Krwią. Już za chwilę rozpocznie się Eucharystia, gdzie będzie miało to miejsce.

Przed jej rozpoczęciem skierujmy nasze oczy w stronę tabernakulum i wzbudźmy w sobie intencję z jaką tutaj przyszliśmy. Niech obecny pośród nas Duch Święty, obdarzy nas łaską dobrego przeżycia tej Eucharystii.

 

Komentarz przed Liturgią 

W dzisiejszej Liturgii Słowa usłyszymy o Bożym miłosierdziu, jakim Pan obdarza swoich wierzących. Bóg bowiem posłał na świat swojego Syna, aby nas zbawił, a nie potępił.  W ten sposób okazał swoje miłosierdzie względem nas, słabych i grzesznych. Jednak aby osiągnąć życie wieczne, swoją wiarę powinniśmy poprzeć uczynkami miłosierdzia. W radości serca błogosławmy Imię Pana w psalmie i aklamacji, które za chwilę przepełni tę świątynię. A teraz z uwagą wsłuchajmy się w Słowo Boże.

Drukuj

Komentarze - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią:

Cały Kościół przeżywa dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Obchodzona od XIII w. uroczystość jest dziękczynieniem za wielki dar sakramentu Eucharystii. Nasz Pan podczas każdej Mszy świętej ofiaruje nam Swoje Ciało i Krew, by poprzez spożywanie ich na ziemi stały się dla nas pokarmem na życie wieczne. Pełni wdzięczności za Najświętszy Sakrament w sposób szczególny adorujmy i wysławiajmy dzisiaj Chrystusową ofiarną miłość.

Komentarz przed komunią świętą:

Za chwilę rozpocznie się komunia święta, podczas której każdy z nas jest zaproszony, by przyjąć do serca w postaci chleba Chrystusa. Procesja komunijna, gest wyrażający jedność naszej wspólnoty, niech stanie się widzialnym znakiem naszej wzajemnej miłości i wierności Panu. Módlmy się za siebie nawzajem, a włączając się we wspólny śpiew wychwalajmy niezmierzony dar sakramentu Chrystusowej miłości.

Drukuj

Komentarze - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok A (2017)

 

KOMENTARZ PRZED EUCHARYSTIĄ

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzona jest pięćdziesiąt dni po Wielkanocy i kończy okres Zmartwychwstania Pańskiego. Warto też pamiętać, że jest jednym z ważniejszych świąt w roku liturgicznym. Czerwony kolor szat podkreśla obecność Ducha Świętego, o którego zstąpieniu słyszymy dziś w Słowie Bożym. Zgromadzeni na dzisiejszej Eucharystii tak jak Apostołowie w Wieczerniku stanowimy wspólnotę wiernych. Biorąc z nich przykład otwórzmy nasze serca na obecność Ducha i w skupieniu powierzmy Jemu intencje, z którymi przychodzimy na Eucharystię.

 

KOMENTARZ PRZED DARAMI

Duch Święty obdarza nas różnymi łaskami. Każdy w swoim sercu może odkryć charyzmat, który został mu przypisany i którym może posługiwać wśród najbliższych. Często rodzi się on w trudzie i cierpieniu. Dlatego do darów eucharystycznych dodajmy, też nasze niedoskonałości widoczne nam na co dzień. Niech mocą Ducha Świętego zostaną przemienione w kolejne dobra, które wkrótce zaowocują w naszym życiu.

stat4u