Drukuj

Komentarze - 2 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Druga niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Przemienienia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy jak Jezus zabiera ze sobą na górę trzech uczniów. Ukazuje im się jako prawdziwy Bóg. To tam wybrani Apostołowie doświadczają szczególnej obecności Pana Boga. Widzą, że Jezus, za którym zdecydowali się pójść jest nie tylko wędrownym nauczycielem, za którym idą tłumy zdumione jego nauką, lecz prawdziwym Bogiem.

Również i my dzisiaj przychodzimy wezwani na spotkanie z Jezusem obecnym wśród nas. Niech dzisiejsza Eucharystia będzie czasem odkrywania kim jest On dla mnie samego.

Komentarz przed Liturgią Słowa

W opisie przemienienia , który dziś usłyszymy na zakończenie wybrzmiewają słowa Ojca, które można uznać za drogę wewnętrznej przemiany serca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Taka postawa wsłuchiwania się w głos umiłowanego Syna Bożego sprowadza pokój w serce i czyni trwałym doświadczenie nieba już tu na ziemi. Więc również i my wsłuchajmy się z uwagą w kierowane dzisiaj do nas słowa.

Komentarz przed błogosławieństwem

Wielki Post to droga do wewnętrznej przemiany. Każdy jest wezwany, aby wykorzystać ten czas do wejścia na Górę Przemienienia, uświadomić sobie, że jest się prowadzonym przez Jezusa. „Jest to zaproszenie do oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga: On chce przekazać nam każdego dnia słowo, które przenika do głębin naszego ducha, gdzie rozróżnia dobro od zła i umacnia wolę pójścia za Panem”*

Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy przez ręce kapłana pomoże nam w tym czasie i doda potrzebnych łask.

 

 

*(Benedykt XVI, Orędzie naWielki Post 2011) 

stat4u