Drukuj

Komentarze - 3 Niedziela Wielkiego Postu, rok A (2017)

 

Komentarz przed Eucharystią

Trzecia niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas do odnowienia łaski chrztu i ożywienia wiary w obecność Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Duch Święty, obecny i działający, gdy sprawowana jest ofiara Mszy świętej rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. Uczestnicząc w Eucharystii, możemy czerpać z samego źródła Bożego życia.

Komentarz przed aktem pokuty

Cale życie Jezusa to ogromny trud poszukiwania człowieka, zdobywania człowieka dla królestwa Bożego. Nie ustaje On w wychodzeniu naprzeciw człowiekowi, który jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii znajduje się z dala od Boga, nie widzi Jego obecności w swoim życiu. Dramatem każdego człowieka żyjącego w grzechu jest to, że traci wrażliwość na bliskość Boga, jego serce staje się stopniowo głuche na Boże słowo i niezdolne do przyjmowania Bożej miłości.

Komentarz przed błogosławieństwem

Usłyszeliśmy dzisiaj jak lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Przychodzi z tym pragnieniem do Mojżeszem, a ten czyni cud i wyprowadza ją ze skały. Samarytanka natomiast idzie sama do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Jezus staje się jej źródłem. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy pozwoli odkryć i umocnić prawdę o źródle każdego z nas.

stat4u