Drukuj

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów - fragment pracy magisterskiej dk. Damiana Wierzbickiego

b_200_150_16777215_00_images_nauka_MGR_Damiana.pngMiędzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów „Coetus Internationalis Ministrantium” (CIM) jest mało znane w kręgu polskich ceremoniarzy. Warto więc zapoznać się z jego strukturą i działalnością.

Stowarzyszenie CIM jest międzynarodową grupą, zajmującą się formacją świeckich, pełniących funkcje wymienione w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego . Działalność CIM ukierunkowana jest na funkcjonowanie ministrantów, lektorów, szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej, porządkowych, zbierających kolektę. Należy dodać, że  Stowarzyszenie podporządkowane jest Stolicy Apostolskiej, a współpracę z nim zakłada Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Drukuj

Ceremoniał z Kongregacji Odpowiedzialnych

b_200_150_16777215_00_images_liturgia_Mszal.jpgZachęcamy do zapoznania się z tegorocznym ceremoniałem na Kongregacje Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie. Pomimo, iż jest on dostosowany do warunków panujących na Jasnej Górze, warto odświeżyć sobie wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących naszej posługi w parafii oraz diecezji.

 

Plik do pobrania <tutaj>

Drukuj

Czy w okresie Wielkiego Postu po V niedzieli krzyż procesyjny wnosi się zasłonięty czy odkryty?

 

Jeżeli w kościele zachowuje się fakultatywny zwyczaj zasłaniania krzyży przed V Niedzielą Wielkiego Postu (nie po niej!), do czego zachęca Missale Romanum 2002 (s. 255), krzyż procesyjny także winien być zasłonięty, aby zachować jedność znaku. Krzyż okrywamy zasłoną fioletową lub czerwoną, zgodnie z tym, co jest powiedziane w Liście ogólnym o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego z 16 stycznia 1988 roku (nr 57). 

za: Anamnesis, dostęp www.kkbids.pl

 

Drukuj

Nabożeństwa Majowe - przepisy Liturgiczne

b_200_150_16777215_00_images_nauka_loreto.gif„Nabożeństwo majowe jest w Polsce zwyczajowo odprawiane przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Słowa litanii skierowane są do Maryi, ale refren módl się za nami przypomina, że Ona jest naszą orędowniczką u swego Syna. Przed rozpoczęciem majowego nabożeństwa należy przypomnieć wiernym szczególny udział Maryi w misterium zbawienia oraz prawdę o Jej orędownictwie” (Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą – 11 XII 1987; nr 20).

Drukuj

Kolor szat w czasie nabożeństw wielkopostnych

Jakiego koloru szaty liturgiczne winien ubrać kapłan odprawiający nabożeństwa: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej?

Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa są to nabożeństwami ku czci Męki Pańskiej. Jeżeli w liturgii ku czci Męki Pańskiej (Niedziela Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Msze o Męce Pańskiej, np. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego) zgodnie z Ogólnym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego nr 346 b używa się koloru czerwonego, to także w nabożeństwach o Męce Pańskiej winno się używać tego koloru. Takie też zapisy można znaleźć w wielu agendach liturgicznych, np. katowickiej, krakowskiej, opolskiej. Przy Gorzkich Żalach agenda warszawska podaje kolor biały, a agenda łomżyńska kolor biały lub czerwony, wynika to stąd, że przy nabożeństwach eucharystycznych używa się koloru białego, potraktowane więc jest nabożeństwo Gorzkich Żali jako nabożeństwo eucharystyczne. Przy Drodze krzyżowej rubryki we wszystkich księgach podają czerwony kolor szat liturgicznych. 

W Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1988 r. o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, wymienia się dwa kolory, którymi winno się zasłonić krzyż. Jednak słyszałem o tym, że zasłania się krzyż kolorem białym w Wielki Czwartek w Katedrach. Przeglądając zdjęcia parafii katedralnych, można to zauważyć. 

W księgach liturgicznych nie ma zapisu o białym welonie zasłaniającym krzyż w Wielki Czwartek. Jednak zwyczajowo stosuje się tę praktykę w katedrach. 

 

za: Anamnesis, dostep online www.kkbids.pl 

stat4u