Kalendarium posług

1-2 IX – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii – Rokitno
3 IX – Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie – Rokitno
8-10 IX – Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – Pelplin
22-23 IX – I Diecezjalna Kongregacja Diakonii – Kęszyca Leśna

Intencja modlitewna

We wrześniu modlimy się w intencji nowego Moderatora- ks. Adama Czeponisa oraz odpowiedzialnych prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego, chcemy też dziękować Bogu za posługę dotychczasowych odpowiedzialnych.

Drukuj
Sie
26

Posługa podczas pielgrzymki do Rokitna

b_200_150_16777215_00_images_ROKITNO.pngSerdecznie zapraszamy do wspólnej posługi podczas LX Pielgrzymki Ruchu Światło- Życie. W tym roku pielgrzymka odbędzie się 6 września. Poniżej przedstawiamy plan tegorocznego spotkania:

Drukuj
Sie
24

Po warsztatach

b_200_150_16777215_00_images_posluga_warsztaty.JPGW piątek 21. sierpnia do Paradyża przybyli członkowie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, by wśród uroków tego miejsca, z rozbrzmiewającą w tle rajską muzyką, przeżyć swoje coroczne warsztaty. Tym razem postawiliśmy na jakość, więc w niewielkim gronie poruszyliśmy najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania naszej wspólnoty. Sobotnie burzliwe dyskusje były bardzo wyczerpujące, więc w ramach rekreacji udaliśmy się nad urokliwe jezioro do Nowego Dworku. Wieczorem, wśród chmar komarów, przy świetle paradyskiego księżyca spożyliśmy przygotowany na grillu posiłek. Zwieńczeniem każdego dnia był tradycyjny wieczór z grami planszowymi. Codzienna Eucharystia, modlitwa Liturgią Godzin i wspólnie spędzony czas pomogły nam na nowo odkryć potęgę diakonijnej wspólnoty. W niedzielne przedpołudnie opuściliśmy Paradyż z wdzięcznością oraz świadomością pracy i trudności czekających nas w kolejnym roku, który pragniemy przeżywać przepełnieni mocą Ducha Świętego i ogromem Bożego Miłosierdzia.

Julia Frankowska

Drukuj
Lip
18

Kapłan, Prorok, Król - to Ty w Chrystusie

b_200_150_16777215_00_images_nauka_kunice.JPGBóg pragnie, abyśmy stali  się eucharystyczną wspólnotą kapłanów,  proroków i królów na podobieństwo naszego brata i Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego,  z Nim i w Nim składamy duchową ofiarę,  stajemy się prawdziwi i głosimy  prawdę , czynimy dobro służąc  sobie nawzajem na chwałę Ojca w jedności Ducha Świętego.

Na Eucharystii… Łączymy się z Barankiem Ofiarnym i ofiarowujemy Bogu siebie i bliźnich. Oddajemy Mu całą naszą nędzę i prosimy o miłosierdzie. Głosimy Słowo i  przyjmujemy Je, poznajemy prawdę, a ona nas wyzwala.

Drukuj
Lip
03

Trójca Święta zaprasza do Stołu

b_200_150_16777215_00_images_trojca.jpgKiedy patrzę na ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa myślę o eucharystii. Wielka tajemnica Wspólnoty Boskich Osób i tajemnica człowieka, którego Bóg zaprasza do swego stołu na ucztę, ucztę miłości i jedności, ucztę przygotowaną przez wielkie czyny Trójcy Świętej to właśnie msza święta.

Tak. Eucharystia to wewnętrzne życie Boga i dar tego życia dla nas. To dzieło stworzenia zbawienia i uświęcenia człowieka dokonywane we wspólnocie Boskich Osób i darowane nam z miłości. Wszystko co Bóg uczynił i czyni jest tu uobecniane ,przypominane i dawane ciągle na nowo, bo to co stare przemija, a nadchodzi Królestwo Boże.

Drukuj
Lip
03

Początek Oazy Ministranckiej 2015

b_200_150_16777215_00_images_banners_logo_ministrantow.gifDnia 1 lipca 2015 roku rozpoczęła się  Oaza Ministancka. Do paradyskiego Wyższego Seminarium Duchownego uczestnicy przyjeżdżali z rodzicami lub księżmi opiekunami. O godzinie 17 rozpoczęło się spotkanie uczestników z prowadzącymi: księdzem Łukaszem Grzendzickim, klerykiem Damianem Wierzbickim, klerykiem Adamem Skubisem, Wiolettą Wojciechowską, Eweliną Patrzykąt, Pauliną Zapasek, Asią Szczepańską, Norbertem Bensi-Said, Łukaszem Bensi-Said, Tomkiem Pachołkiem, Kacprem Plasem i Przemkiem Radkiewiczem. 

Nie mogło zabraknąć też Mszy świętej rozpoczynającej rekolekcji. Ksiądz Łukasz zachęcił uczestników, żeby powiedzieli Bogu gdzie potrzebują dotknięcia Jego miłości oraz, żeby nie bali się otwierać na Bożą miłość. 

Drukuj
Cze
29

Msza Święta z udziałem dzieci

b_200_150_16777215_00_images_nauka_Msza_z_udzialem_dzieci.jpgW myśl Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci i Zaleceń duszpasterskich Episkopatu Polski w związku z Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci1

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10, 14). Te słowa Jezusa wypowiedziane do Apostołów, były dla nich niezrozumiałe i nowatorskie. Jednak pokazały nie tylko teologiczny wymiar ‘bycia jak dziecko’, ale także wpisały się w całość działalności Jezusa, który przyszedł do każdego człowieka.

Drukuj
Cze
05

ks. Moderator poleca przed posługa wakacyjną

 b_200_150_16777215_00_images_liturgia_Mszal.jpgOdnowa liturgii po Soborze Watykańskim II – zdrowa tradycja i uprawniony rozwój. W niektórych środowiskach kościelnych liczne są dzisiaj opinie na temat potrzeby reformy posoborowej reformy liturgicznej. W wypowiedziach przedstawicieli tych środowisk można usłyszeć, że w odnowionej liturgii stracono wymiar wertykalny, przestała się ona koncentrować na Bogu i oddawaniu Mu czci, a skupia się na człowieku i na wspólnocie. Dlatego też, ich zdaniem, należy przywrócić elementy celebracji, które wzmagają poczucie sacrum i postawę uwielbienia, tj. gesty przyklęknięcia, wielokrotnego całowania ołtarza, wykonywania częstych znaków krzyża.

stat4u