Komentarz przed Mszą Świętą:
Gromadzimy się dzisiaj w świątyni, w połowie naszych wielkopostnych zmagań, aby jako jedna wspólnota świętować niedzielę Laetare. Według tradycji chrześcijańskiej, jest to dzień szczególnie radosny, w którym Pan Bóg cieszy się z naszych duchowych postępów i przypomina wszystkim, o zbliżającej się dużymi krokami Wielkanocy. Chciejmy więc włączyć się w uwielbianie naszego Stwórcy pieśnią i słowem, wyrażając w ten sposób wdzięczność za to, co już przepracowaliśmy w swoich sercach.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Podczas dzisiejszej liturgii usłyszeliśmy pokrzepiające słowa, że poprzez przyjęcie Chleba Pańskiego staliśmy się nowym stworzeniem. Chrystus napełnił nasze czyste serca miłością, abyśmy mogli się nią dzielić z tymi, którzy wciąż poszukują światła w swoim życiu. Posłani więc do głoszenia żywego Słowa, przyjmijmy błogosławieństwo od Boga, abyśmy wytrwali w naszych postanowieniach i w ten sposób dali innym świadectwo swojej wiary.