Komentarz przed Eucharystią:
Obchodzona dziś VI Niedziela Wielkiego Postu, nazywana powszechnie Niedzielą Palmową, jest dniem, w którym kontemplujemy obraz Jezusa wchodzącego do Jerozolimy. Kiedy to wiwatujące tłumy witają Go zbliżającego się na osiołku. On sam jednak wie co niebawem ma się wydarzyć. Jak krótka jest droga pomiędzy tą powierzchowną radością a cierpieniem. Będąc posłusznym Sługą wie, że Boża wola poprowadzi Go na mękę i krzyż. Ma też świadomość nieustannej obecności kochającego Ojca, która będzie Mu towarzyszyć aż do poranka zmartwychwstania.
Niech postać cierpiącego Sługi Pańskiego będzie dla nas źródłem duchowej siły w trakcie rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia, jak i całego życia, kiedy to i my musimy wziąć swój krzyż na barki i dźwigać go, aż do dnia Zmartwychwstania.

Komentarz przed błogosławieństwem:
W trakcie dzisiejszej Liturgii, a zwłaszcza usłyszanej Ewangelii, przedstawione zostały nam wydarzenia, które będziemy wspominać w najbliższych dniach rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia. Postarajmy się zbliżyć duchowo do Jezusa i przeżyć je w pełni świadomie. Zaczynając od namaszczenia w Betanii, poprzez krzyż, aż do zmartwychwstania.
Prośmy, aby ta droga Jezusa, wskazała właściwy kierunek życia każdego z nas, tak abyśmy i my potrafili w pełni oddać swoje życie sprawiedliwemu Bogu Ojcu. Niech w tych trudnych czasach umacnia nas Boże błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy przez ręce kapłana.