Komentarz przed Liturgią Wielkiego Piątku:
Podczas dzisiejszej Liturgii wspominamy chwalebną śmierć Chrystusa, która otworzyła nam bramy do nieba. Mimo, że Męka pełna jest niezawinionego bólu, skryta jest w niej największa tajemnica miłości. Dzisiejsza Liturgia ma bardzo uroczysty charakter, który ma szczególnie skupić naszą uwagę na cierpieniu Chrystusa. Procesja wejścia przebiegnie w całkowitej ciszy, a kapłan przyjmie postawę leżenia krzyżem, która jest wyrazem najwyższego uniżenia przed Bogiem. Dla nas będzie to czas osobistej i cichej modlitwy w pozycji klęczącej.

Komentarz przed modlitwą powszechną:
Dzisiejsza modlitwa powszechna ma wyjątkowo uroczysty charakter. Kościół modli się w intencji całego świata. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy odczytana modlitwa wiernych jest taka sama w każdym miejscu na Ziemi. Przypomina nam ona dzisiaj szczególnie o tym, że wszyscy, niezależnie od wyznania i pochodzenia, jesteśmy dziećmi Bożymi.

Komentarz przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu:
Za chwilę Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego, ma nam to przypominać złożenie ciała Chrystusa w grobie. Najświętszy Sakrament zostanie przykryty welonem, który jest symbolem całunu, którym przykryto ciało Jezusa po Jego śmierci. Ołtarz zostanie obnażony z obrusów, świec i Mszału. Obnażenie ma nam uświadomić, że w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii. Po zakończonej Liturgii będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, zostańmy chociaż chwilę dużej i adorujmy Chrystusa, który pokonał każdy nasz grzech.