Komentarz przed Liturgią Wigilii Paschalnej:
Gromadzimy się na wspólnotowym przeżywaniu Liturgii Wigilii Paschalnej - szczytu całego roku liturgicznego, w czasie której Chrystus przejdzie ze śmierci do życia, zwyciężając grzech. Rozpoczniemy od Liturgii Światła, podczas której zapalimy nowy Paschał – symbol Chrystusa, który przez zmartwychwstanie rozświetla ciemność. Stojąc z zapalonymi świecami będziemy słuchać Orędzia Wielkanocnego i razem z kantorem dziękować Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za zmazanie niewinną Krwią dłużnego zapisu starodawnej winy. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu wolni jesteśmy od mroku i strachu śmierci.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Tylko jednego dnia w roku Liturgia Słowa jest tak rozbudowana. Przedstawia nam ona historię zbawienia ludzkości – od stworzenia świata po chwalebne zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią. Na każde wezwanie kapłana: „Módlmy się” wstajemy, po czym odpowiadamy: „Amen”. Wsłuchajmy się w skierowane do nas Słowo, a psalmy i modlitwy niech staną się naszą szczerą odpowiedzią.

Komentarz przed Gloria:
O wyjątkowości dzisiejszej Liturgii stanowi także hymn „Chwała na Wysokości Bogu”, podczas którego, podobnie jak w Wielki Czwartek, znów zabrzmią wszystkie dzwony i organy, tym razem jednak, nie będzie to znak żałoby, lecz będzie to znak radości, z tego, że Pan naprawdę zmartwychwstał.