Komentarz przed Mszą Świętą (bez procesji rezurekcyjnej):
Dziś wieczorem kończymy obchody świętego Triduum Paschalnego, podczas którego przeżywaliśmy wraz z Chrystusem Jego drogę od wieczernika, przez mękę i śmierć do zmartwychwstania. Po czasie nauki służby, zgłębiania najistotniejszych tajemnic naszej wiary i czuwania przy umierającym Panu, nocna liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła nasze najistotniejsze świętowanie. Niech dziś głośno wybrzmią uwielbienie i radość, ponieważ otrzymaliśmy życie, nasz Pan i Król zwyciężył śmierć i dał nam zbawienie!

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Podczas liturgii Słowa nie usłyszymy dziś czytania ze Starego Testamentu. Nie trwamy już bowiem w oczekiwaniu. Oto to, co było zapowiedziane przez proroków wypełniło się. Mesjasz Zmartwychwstał, dając nadzieję światu skażonemu niegdyś przez grzech. Przyjmijmy Słowo głoszące tę Nowinę oraz wyraźmy naszą wiarę i radość wspólnym śpiewem sekwencji wielkanocnej.

Komentarz przed Komunią:
Chrystus jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem pozostawił nam Siebie w chlebie eucharystycznym. Tylko karmiąc się Nim możemy stawać się nowym stworzeniem i mieć udział w Jego chwale. Przystąpmy do Komunii zjednoczeni, jako jeden, uświęcony Kościół wielbiący Zbawiciela.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Koniec Eucharystii nie kończy naszego świętowania. Rozpoczynamy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, w której każdy dzień stanowi uroczystość. Przyjmijmy wyjątkowe, pełne uwielbienia błogosławieństwo i trwajmy w nadziei i radości, głosząc świadectwo o łasce, która stała się naszym udziałem.