Komentarz przed Mszą Świętą:
Gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, która jest dziełem uświęcenia człowieka przez pokazywanie prawdy, obdarowywanie boskim życiem i zjednoczenie we wspólnocie. Trwając w Oktawie Wielkanocnej w szczególności skupmy się na wielbieniu Chrystusa, przez to, co wycierpiał dla naszego zbawienia. Wyciszmy się, aby wejść w ten piękny czas Liturgii w jak największym skupieniu.

Komentarz przed Komunią Świętą:
Za moment przyjmiemy Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kapłani będą rozdzielać Komunię w dwóch rzędach. Po prawej stronie ołtarza Komunia będzie udzielana na dłoń, a po lewej stronie w sposób tradycyjny. Pełni wiary i miłości otwórzmy serca na naszego Zbawiciela.