Do Pana, który troszczy się o swoje dzieci na Ziemi, zanieśmy pokorne prośby:

1. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za papieża, biskupów i prezbiterów, aby w swojej posłudze stawali się podobnymi Tobie.
Ciebie prosimy…

2. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za Ukrainę pogrążoną w wojnie, aby jak najszybciej zapanował w Niej upragniony pokój.
Ciebie prosimy…

3. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za osoby chorujące na depresję, aby umacniane Twoją mocą przezwyciężyły chorobę.
Ciebie prosimy…

4. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za wszystkich wolontariuszy i wolontariuszki, aby czerpali siłę do działania z Twojej Nauki.
Ciebie prosimy…

5. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy usłyszane Słowo wprowadzali w życie.
Ciebie prosimy…

Panie, który miłujesz swój lud i zsyłasz na niego najpotrzebniejsze łaski, zechciej wysłuchać naszych wołań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen