Przepełnieni radością i nadzieją płynącą ze Zmartwychwstania, zanośmy do Pana następujące prośby:

1. Módlmy się za cały Kościół, aby nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby otwarty na działanie Ducha Świętego, był Pasterzem całego Ludu Bożego.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie ustawali w dążeniach do wprowadzenia pokoju.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkie osoby doświadczające żałoby, aby w ramionach Ojca znalazły ukojenie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg otworzył dla nich Niebo.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas, tutaj obecnych, abyśmy potrafili miłować innych tak, jak Chrystus nas umiłował.
Ciebie prosimy...

Panie, Ty mocą działającą w nas czynisz o wiele więcej niż prosimy czy rozumiemy. Umacniaj nas, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją miłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.