Przed liturgią słowa:
Każdy z nas został stworzony na obraz samego Boga. Jesteśmy zatem zdolni czynić dobro wobec drugiego człowieka. Zachowując prawa Bożej miłości zechciejmy najpierw wsłuchać się w słowo skierowane do nas, następnie przyjmijmy je do swojego życia i żyjmy według Bożych przykazań.
 

Przed znakiem pokoju:
Chrystus przyszedł, aby dać nam pokój. Zachowując Jego naukę, podzielmy się miłością i radością, które płyną z ofiary Mszy Świętej.