Przed Eucharystią:
W dzisiejszym dniu cały Kościół skupia się wokół tych, którzy odeszli, lecz jeszcze nie trafili do domu Ojca. Pragniemy, aby nasza pamięć i modlitwa pomogły im jak najszybciej dołączyć do grona świętych wielbiących Boga w Jego Królestwie. Prosząc dla naszych bliskich o skrócenie czyścowego oczekiwania, trwajmy
w nadziei, że już za chwilę będą mogli w pełni zjednoczyć się z Najdoskonalszą Miłością i dostąpić pokoju.
Przystępując do stołu Bożego, prośmy także za żyjących, za nas samych, abyśmy i my codziennie przybliżali się do świętości.
 
 
Przed Liturgią Eucharystyczną:
Od stołu słowa Bożego przechodzimy do liturgii Eucharystycznej, gdzie wręcz namacalnie możemy doświadczyć tajemnicy zmartwychwstania. Dokonuje się ono na ołtarzu podczas każdej Mszy świętej.
Wszyscy, zarówno ci, którzy już odeszli, jak i my, żyjący, zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa i każdy z nas powołany jest do tego, by wraz z Nim powstać
z martwych.
Stojąc dziś przed ołtarzem nie bądźmy więc widzami, ale bierzmy pełny udział  w męce i śmierci naszego Zbawiciela, abyśmy wraz z Nim mogli już dziś przechodzić ze śmierci do życia.