Komentarz przed Mszą Świętą:
Gromadzimy się w Wieczerniku, aby rozpocząć obchody szczytu całego Roku Liturgicznego – Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej, w której za chwile weźmiemy udział, wspomina ustanowienie sakramentów Eucharystii oraz Kapłaństwa. Chrystus każdego dnia daje nam swoje Ciało i Krew, byśmy mogli wzrastać i przebywać w blasku płynącym z Jego zbawczego dzieła. Wdzięczni za te dary, trwajmy w skupieniu na modlitwie, jak niegdyś uczniowie.

Komentarz przed Gloria:
Za chwilę odśpiewamy hymn “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie słyszeliśmy w czasie Wielkiego Postu. Wraz ze śpiewem rozlegnie się dźwięk organów
i dzwonków, które po hymnie zamilkną aż do Wigilii Paschalnej. Niech nadchodząca cisza będzie dla nas szczególną zachętą do pochylenia się nad Męką naszego Pana.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa zestawia starotestamentowe prawo przebiegu uczty paschalnej i nowotestamentowej uczty Chrystusa z uczniami. Wsłuchując się
w Słowo Boże, pomyślmy nad znaczeniem występujących symboli oraz wypowiedzianych przez Zbawiciela zdań.

Komentarz przed procesją do Ciemnicy:
W Wielki Czwartek skupiamy się na darze Chleba. Gdy za chwile Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy, będziemy mogli go adorować. Ogołocony ołtarz symbolizuje opuszczenie i samotność, z którą miał do czynienia Chrystus, kiedy dokonywała się Jego Chwalebna Męka.