Komentarz przed Liturgią
W dzisiejszą, drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione za sprawą objawień św. siostry Faustyny Kowalskiej. Szczególne jest ustawienie tego święta w kalendarzu liturgicznym, ponieważ kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to podkreślenie dziękczynienia za Miłosierdzie Boże, okazane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna.

Komentarz przed procesją z darami
Za moment przyniesiemy przed ołtarz chleb, wino i wodę. Dary te zostaną za sprawą Ducha Świetego przeistoczone w ciało i krew Chrystusa. Nasza ofiara jest gestem pochodzącym od całej wspólnoty i odpowiedzią na Bożą Miłość. Złóżmy również na tym ołtarzu wszystko co nosimy w sercach, oddając Bogu nasze życia.