W radości obchodząc Niedzielę Dobrego Pasterza, z ufnością i nadzieją, skierujmy do wszechmogącego Boga nasze pokorne modlitwy.

  1. Dobry Pasterzu, prosimy za Kościół Święty, aby kierując się Twoimi ścieżkami wzrastał w miłości i nieustannie dążył ku Bramie Zbawienia.
  2. Dobry Pasterzu, prosimy za przywódców państw, aby zaniechali bycia uczestnikami okrucieństw oraz głęboko pragnęli żyć dla sprawiedliwości.
  3. Dobry Pasterzu, prosimy za osoby, które odłączyły się od Kościoła, abyś okazał im szczególne miłosierdzie oraz pomógł odnaleźć bezpieczną drogę
    do Twojego pastwiska.
  4. Dobry Pasterzu, prosimy za osoby rozważające ścieżkę swojego powołania, aby ich serca potrafiły odrzucić otaczający lęk i zaufać Twojemu Słowu.
  5. Dobry Pasterzu, prosimy za naszą wspólnotę, abyśmy w codzienności uczyli się mówić: ,,Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”.

 

Wszechmogący Boże, z wielką ufnością i nadzieją składamy wszystkie nasze modlitwy w Twoje ojcowskie dłonie, racz wysłuchać ich, jeśli tylko są zgodne
z Twoją boską wolą. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen