Przed Liturgią

Trwamy w okresie wielkanocnym, w którym wspominamy zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Jest to również czas oczekiwania na przyjście Ducha Pocieszyciela, który odnawia wspólnotę Kościoła, aby głosiła dobrą nowinę o Zmartwychwstaniu całemu światu. Niech rozpoczynająca się liturgia umocni nas w trwaniu przy Bogu i świadczeniu o Jego wielkiej miłości.

Przed znakiem pokoju

Znak pokoju praktykowany był już w czasach pierwszych chrześcijan. W tym obrzędzie Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie, i całej ludzkości, a my - wierni okazujemy sobie miłość zanim przyjmiemy Ciało Chrystusa. Skłaniając głowę w stronę najbliżej stojących osób pomyślmy o zgodzie i miłości, którymi mamy darzyć innych.