Komentarz przed Eucharystią:

Obchodzimy dziś w liturgii dzień pięćdziesiątnicy Zmartwychwstania Pańskiego, w którym to według zapowiedzi Jezusa, na zebranych w wieczerniku zstąpił Duch Święty. My również jako jedna wspólnota gromadzimy się w Świątyni, pełni nadziei że Bóg tchnie w nasze serca ogień miłości. Tej miłości, która niesie ze sobą języki ognia, symbole Ducha Stworzyciela. Otwórzmy się więc na Jego ożywcze działanie, abyśmy mogli dostąpić Bożych łask podczas tej Eucharystii.

Komentarz przed błogosławieństwem:

Umocnieni wiecznym pokarmem, staliśmy się mieszkaniem dla Ducha Świętego, który stale w nas działa i przemienia wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie sami przepracować. Wdzięczni za Jego hojne dary, przyjmijmy Boże błogosławieństwo na nadchodzący tydzień. A świadectwem dzisiejszych wydarzeń, niech będą czyny pełne chrześcijańskiej miłości.