Bogu, który objawia się nam w Trzech Osobach przedstawmy ufne modlitwy:

  1. Prosimy Cię Trójco Święta za Kościół, aby niezmiennie przypominał ludziom zasady przekazane w dekalogu.
  2. Prosimy Cię Trójco Święta za rządzących państwami, aby ich działania przynosiły upragniony pokój i zrównoważony rozwój.
  3. Prosimy Cię Trójco Święta za ludzi nauki, aby zawsze dążyli do prawdy. 
  4. Prosimy Cię Trójco Święta za ludzi załamanych, aby prawda o Twojej miłosiernej miłości przyniosła im ukojenie.
  5. Prosimy Cię Trójco Święta za zmarłych, aby mogli radować się chwałą nieba.
  6. Prosimy Cię Trójco Święta za nas, abyśmy dążyli do jedności w naszych środowiskach.

 Trójjedyny Boże w drodze do Ciebie spotykamy wiele trudności, prosimy umocnij nas, abyśmy mogli dojść do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.