Do Pana, który swoje Ciało i Krew przemienił w chleb i wino, abyśmy je spożywając mogli żyć na wieki zanieśmy nasze wołania:

  1. Módlmy się, aby Kościół Święty trwał w jedności.
  2. Módlmy się, aby nie zabrakło nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
  3. Módlmy się, aby na świecie ustały wszelkie wojny i głód, a zapanował pokój.
  4. Módlmy się, aby osoby potrzebujące doświadczyły miłości bliźnich.
  5. Módlmy się, aby zmarli mogli zasiąść do uczty Niebieskiej.
  6. Módlmy się, abyśmy z jak największą świadomością i radością w sercu przyjmowali Komunię Świętą.

Jezu, prosimy Cię wysłuchaj pokornych próśb Twego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.