Komentarz na procesję z darami
Do ołtarza zanosimy dary -  wino i hostię. W czasie przeistoczenia wino przemieni się w Krew, a chleb w Ciało Chrystusa, które nakarmią nie tylko nasze ciała,
ale również dusze w czasie sakramentu Komunii Świętej.

Komentarz do procesji Komunijnej:
Chrystus ofiarował nam swoje Ciało i Krew pod postacią chleba i wina, abyśmy je spożywając mogli osiągnąć życie wieczne. Communio z języka łacińskiego oznacza „współdzielenie”, więc pełni radości za dar Eucharystii przyjmijmy Pana Jezusa do naszych serc i umocnijmy jedność wspólnoty, którą tworzymy.