Naszemu Panu i Zbawicielowi przedstawmy potrzeby naszych serc:

  1. Jezu prosimy Cię, aby Kościół Święty miał odwagę głosić światu Ewangelię.
  2. Jezu prosimy Cię, aby kapłani byli wzorem dla innych na drodze wiary.
  3. Jezu prosimy Cię, aby sprawujący rządy kierowali się dobrem najsłabszych.
  4. Jezu prosimy Cię, aby cierpiący odnaleźli w Tobie ukojenie.
  5. Jezu prosimy Cię, aby zmarli dostąpili chwały w Niebie.
  6. Jezu prosimy Cię, abyśmy kierowali się wiarą, nadzieją i miłością.

Chryste, racz wysłuchać błagań Twego ludu i prowadź nas drogą wiodącą do świętości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.