Komentarz do procesji z darami
Procesja z darami eucharystycznymi ma nam przypominać, że są one ofiarą składaną przez lud wiernych. Niosąc do ołtarza chleb, wino i wodę, które podczas konsekracji staną się Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, pomyślmy, jaką ofiarę z siebie możemy dziś złożyć dla dobra innych.

Komentarz przed prefacją
Prefacja to modlitwa dziękczynna, która rozpoczyna się dialogiem między kapłanem i wiernymi. Jej strukturze możemy wyróżnić zachętę do dziękczynienia, powód dziękczynienia oraz wyrażenie jedności Kościoła na ziemi i w Niebie. Pełni wdzięczności za niekończącą się miłość naszego Pana, wsłuchajmy się w Słowa, które będą wypowiadane przez Kapłana.