Do Boga, który umiłował człowieka i powołuje go  zanieśmy nasze błagania:

  1. Za Kościół powszechny o umiejętność głoszenia światu Dobrej Nowiny o obecności i miłości Boga.
  2. Za państwa, w których nadal nie szanuje się ludzkiego życia o ponowne odkrycie jego wartości i szacunek względem niego.
  3. Za dzieci i młodzież rozpoczynającą wakacje o bezpieczny i owocny czas wyjazdów.
  4. Za przyszłych rodziców o umiejętność postrzegania przychodzącego na świat dziecka, jako najcenniejszego daru.
  5. Za zmarłych o przebywanie z Tobą w życiu wiecznym.
  6. Za obecnych na dzisiejszej liturgii o odwagę na otwarcie się na przygotowaną dla nas misję.


Boże, który realizujesz swoje zamysły względem nas z naszym udziałem, a dobro człowieka jest twoim największym pragnieniem racz wysłuchać potrzeby serc zgromadzonego ludu.