Z ufnością i nadzieją zwróćmy się do Boga, który w ogromie miłosierdzia patrzy na swój lud, prosząc w naszych potrzebach.

Po każdym wezwaniu odpowiadamy: Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości.

 1. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby jako jedna owczarnia dążył do zbawienia.
                        Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości.
 2. Módlmy się za kapłanów, aby prowadzili lud święty zgodnie z wolą Ducha Świętego.
                        Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości.
 3. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby nieśli Chrystusową Ewangelię na krańce świata.
                       Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości.
 4.  Módlmy się za wszystkie narody, aby miłość płynąca z krzyża Chrystusa prowadziła do pokoju i pojednania.
                       Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości. 
 5. Módlmy się za wszystkich pokłóconych, aby przez Boga odnaleźli wspólny język miłości
                       Odnawiaj, Panie, dzieła Swej miłości.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzielili się z innymi drami, które otrzymaliśmy od Boga.
                       Odnawiaj, Panie dzieła Swej miłości.

Wysłuchaj Boże modlitw, które do Ciebie zanosimy i oczyść nasze serca od strachu przed głoszeniem Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.