Do Boga, który wybacza nam nasze grzechy i przewinienia, zanośmy wspólnie nasze prośby.

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby swoją postawą dawał wzór miłości wobec bliźniego.
  2. Módlmy się za mieszkańców krajów pogrążonych w wojnach, aby nie kierowali się chęcią zemsty wobec drugiego człowieka.
  3. Módlmy się za pielęgniarki i pielęgniarzy, aby w swojej pracy zawsze troszczyli się o dobro drugiego człowieka.
  4. Módlmy się za skrzywdzonych i cierpiących, aby mimo swojego cierpienia zawsze potrafili wybaczyć bliźniemu.
  5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy potrafili nieść Chrystusową miłość drugiemu człowiekowi.

Miłosierny Boże, wspieraj nas w miłości do bliźniego i wysłuchaj naszych wołań, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.