W odpowiedzi na wysłuchane Słowo Boże, zanieśmy do Pana nasze wołania:

  1. „Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele”. Panie, wspomagaj Kościół Święty, aby nieustannie podążał Twoimi ścieżkami.
  2. „Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach”. Panie, prowadź rządzących państwami, aby swoje decyzje opierali na sprawiedliwości.
  3. „Jego miłosierdzie nad wszystkim co stworzył”. Panie, umacniaj chorych i cierpiących, aby mogli powrócić do zdrowia.
  4. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus”. Panie, wspieraj prześladowanych Chrześcijan, aby nie lękali się trwać przy Bogu
  5. „Abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego” Panie, wlewaj w nasze serca odwagę do podążania Twoimi śladami.

Boże, Ty jesteś blisko wszystkich, którzy wzywają Cię szczerze. Prosimy, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen