Komentarz przed Gloria

Chwała na wysokości Bogu, czyli gloria, to starochrześcijański hymn, nazywany także hymnem anielskim.  Składa się on z różnych elementów takich jak wołanie do Boga, uwielbienie i prośby o zmiłowanie. W liturgii występuje po Kyrie eleison, będąc jednocześnie przedłużeniem tego błagalnego śpiewu.

 

Komentarz do przygotowania darów

Wyrazem naszego udziału w ofierze jest przynoszenie do ołtarza darów na potrzeby kościoła i ubogich, a także darów eucharystycznych, czyli chleba i wina, które za sprawą Ducha Świętego staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Po złożeniu darów nastąpi lavabo, czyli ceremonia umywania rąk przez kapłana. Lavabo wyraża obmycie celebransa z grzechów.