Do Pana Jezusa, który jest fundamentem naszej wiary i relacji z Ojcem zanieśmy ufne modlitwy:

  1. Prosimy za Kościół, aby dla świata był znakiem jedności i wierności Tobie.
  2. Prosimy za nowowybranych polityków, aby podejmowali mądre i słuszne decyzje.
  3. Prosimy za skonfliktowane narody, aby umiały zasiąść do pokojowych rozmów i zaprzestały rozlewu krwi.
  4. Prosimy za osoby odrzucające Kościół, aby dostrzegły Twoją wolę w jego istnieniu.
  5. Prosimy za zmarłych, aby mogli przebywać na wieki w Królestwie niebieskim. 
  6. Prosimy za nas, abyśmy potrafili odważnie jak Piotr, wyznawać wiarę w Ciebie – Pana i Zbawiciela.

Chryste, Ty jesteś drogowskazem ku naszemu Ojcu w Niebie. Prosimy przyjmij nasze wołanie. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków.