Do Boga, który jest jedynym Ojcem zanieśmy nasze wołania:

1. "Wy wszyscy jesteście braćmi". Nauczycielu, polecamy Ci Kościół Święty, aby trwał w jedności i braterstwie.
2. "Tak to wśród was głosimy Ewangelię Bożą". Nauczycielu, polecamy Ci misjonarzy, aby niestrudzenie prowadzili do Ciebie.
3. "Złóż nadzieję w Panu". Nauczycielu, polecamy Ci kraje pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby zapanował w nich pokój.
4. "Kto się poniża, będzie wywyższony". Nauczycielu, polecamy Ci osoby zawładnięte egoizmem, aby uznali swoją słabość.
5. "Największy z was niech będzie waszym sługą" Nauczycielu, polecamy Ci naszą wspólnotę, abyśmy posiadali siebie w dawaniu siebie.

Boże, ty wywyższasz tych, którzy się uniżają. Prosimy, przyjmij nasze prośby, które z pokorą przynosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.