Do Boga, który obdarzył nas miłosierdziem i nigdy nas nie zostawia samych, znieśmy nasze błagania.

1. Za Kościół Święty, aby umacniany darami Ducha Świętego nieustannie trwał w modlitwie. 
2. Za prezbiterów, aby spełniali wolę Jezusa Chrystusa. 
3. Za rządzących narodami, aby w czasie konfliktów kierowali się dobrem ludzkości.
4. Za chorych i cierpiących,  aby w modlitwie znaleźli ukojenie i spokój.
5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby doświadczyli Miłosierdzia Bożego. 
6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze byli gotowi na przyjście Jezusa Chrystusa.

Wszechmogący Boże, najwiekasza Mądrość, królu Nieba i ziemi przyjmij zanoszone do Ciebie modlitwy, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.