Zwróćmy się z naszymi pokornymi prośbami do Jezusa Króla Wszechświata, który w swej miłości opiekuje się każdym z nas.

Po każdym wezwaniu wypowiadamy słowa: Przyjdź królestwo Twoje, Panie

  1. Chryste Królu, prosimy Cię za Kościół Święty, aby poprzez uczynki miłosierdzia zbliżał się do Twego Królestwa.
  2. Chryste Królu, prosimy Cię za papieża Franciszka, aby gromadził Twój lud w jednej owczarni i sprawował nad nim opiekę.
  3. Chryste Królu, prosimy Cię za sprawujących władze na świecie, aby ich priorytetem była troska o ludzkie życie.
  4. Chryste Królu, prosimy Cię za Młodzież, aby dawali świadectwo wiary. 
  5. Chryste Królu, prosimy Cię za zmarłych, aby mogli cieszyć się wiecznym odpoczynkiem w domu twego Ojca.
  6. Chryste Królu, prosimy Cię za nas zgromadzonych wokół Twego ołtarza, abyśmy nigdy nie ustali w nadziei. 

 Chryste, Ty obdarzasz nas troską i kierujesz w Twe ramiona. Prosimy Cię wysłuchaj naszych błagań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.