Komentarz przed Mszą Świętą

Dzisiejsza Liturgia rozpoczyna Adwent, z łacińskiego ,,adventus”, czyli „przyjście”. Adwent to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne nadejście Jezusa Chrystusa. Dlatego podczas najbliższych dni duchowo przygotujmy się oraz otwórzmy nasze serca na przyjście  naszego Zbawiciela.

Komentarz przed Komunią Świętą

Komunia Święta jest sakramentem, podczas którego Jezus Chrystus sam ofiaruje siebie jako pokarm. Przyjmując Jego Ciało i Krew, stajemy się jednym z Nim
i z innymi członkami Kościoła. Dlatego podczas tegorocznego adwentu pragnijmy, aby nasze serca, jak najczęściej oddawały miłość naszemu Zbawicielowi.