Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zanieśmy do Boga nasze prośby.

  1. Módlmy się, aby Kościół wzrastał w miłości i pokoju.
  2. Módlmy się, aby na świecie ustały wszelkie wojny i konflikty.
  3. Módlmy się, aby Niepokalana nadal otaczała Ruch Światło-Życie swoją opieką.
  4. Módlmy się, aby pary zmagające się z niepłodnością nie utraciły nadziei.
  5. Módlmy się, aby kobiety oczekujące dziecka zostały otoczone opieką Matki Boskiej.
  6. Módlmy się, abyśmy również potrafili przyjmować wolę Pana z pokorą.

Boże, który wybrałeś Maryję na matkę naszego Zbawiciela, wysłuchaj naszego wołania zanoszonego przez Jej wstawiennictwo do Ciebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.