Pragnąc prostować ścieżki swojego życia, zanieśmy do Pana nasze prośby i wołania:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nauką adwentową zachęcał ludzi do pełnego uczestnictwa w Nabożeństwach.
  2. Módlmy się za narody pogrążone w wojnie, aby wewnętrzny konflikt przezwyciężyło dążenie do odzyskania pokoju i równowagi.
  3. Módlmy się za osoby, które zaniedbały relację z Chrystusem, aby nie bali się podjąć dialogu z Bogiem w sakramencie pokuty.
  4. Módlmy się za wolontariuszy instytucji charytatywnych, aby uśmiech i wdzięczność potrzebujących, była dla nich największą nagrodą oraz motywacją do dalszego niesienia pomocy.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby ich dusze doznały pełni szczęścia, oglądając Boga w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nawracali się poprzez czyny pełne miłości względem napotkanych ludzi.

Miłosierny Boże, Ty stale umacniasz nasze serca w codziennych trudnościach. Prosimy byś udzielił nam łask, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen