Ojcu Wszechmogącemu przedstawmy nasze błagania:

  1. Boże, nasz Ojcze, spraw, aby Kościół stawał się święty i liczny.
  2. Boże, nasz Ojcze, spraw, aby obywatele naszej ojczyzny kierowali się wartościami chrześcijańskimi.
  3. Boże, nasz Ojcze, spraw, aby osoby starsze doświadczały troski i potrzebnej pomocy.
  4. Boże, nasz Ojcze, spraw, aby w rodzinach nie brakowało miłości i wsparcia.
  5. Boże, nasz Ojcze, spraw, aby zmarli dostąpili chwały Nieba.
  6. Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy oczekiwali z radością na Twoje przyjście.

Wysłuchaj Boże przedstawianych Ci próśb, przemieniaj nasze serca i ucz nas wybierania tego, co dobre. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.