Do Boga, naszego Stwórcy, zanieśmy pokorne błagania:

  1. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za Kościół Święty, aby dla świata był znakiem Bożego miłosierdzia.
  2. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za pasterzy Kościoła, aby z oddaniem Panu prowadzili wiernych do Jezusa Chrystusa.
  3. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za przywódców państw, aby zaprowadzili pokój na świecie. 
  4. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili zaszczytu przebywania z Bogiem w niebie. 
  5. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za nas zgromadzonych na dzisiejszej liturgii, abyśmy naszym życiem świadczyli o miłości Boga. 

Boże, przyjmij zanoszone do Ciebie modlitwy jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.