Przed Eucharystią:
Każda Eucharystia jest spotkaniem z żywym Bogiem, który dał nam Siebie, aby być bliżej nas każdego dnia. Oczekując na przyjście Chrystusa, prośmy Go o dar skupienia i w sercach przedstawmy Mu intencje, z którymi do Niego dzisiaj przychodzimy.
 
 
Do procesji z darami:
Jezus Chrystus umierając na krzyżu, zostawił nam pamiątkę w postaci Swojego Ciała i Krwi. Niech zanoszone do ołtarza chleb, woda i wino staną się świętym pokarmem, będącym dla nas źródłem życia.