Wierząc, że Bóg jest miłosiernym Ojcem, zasłuchanym w potrzeby swoich dzieci, zanieśmy przez wstawiennictwo Niepokalnej, nasze pokorne prośby:

 Po każdym wezwaniu odpowiemy: Wysłuchaj prośby swojego ludu

  1. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy się za papieża Franciszka, aby kierowany Duchem Świętym podejmował mądre i pełne miłości decyzje. Wysłuchaj prośby swojego ludu
  2. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy się za kapłanów, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności, aby Bóg dał im łaskę wytrwania i siły. Wysłuchaj prośby swojego ludu
  3. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy za dzieci nienarodzone zwłaszcza te zagrożone aborcją, aby Bóg udzielił ich rodzicom laski miłości i odwagi.Wysłuchaj prośby swojego ludu
  4. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy się za osoby, które odeszły od Boga, aby dzięki łasce Ducha Świętego, otworzyły swoje serca na nowo. Wysłuchaj prośby swojego ludu
  5. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy się za osoby pogrążone w  smutku i rozpaczy, aby Bóg pokrzepił ich w cierpieniu. Wysłuchaj prośby swojego ludu 
  6. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, módlmy się za naszą wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy każdego dnia starali się otwierać nasze serca na miłość Boga i drugiego człowieka. Wysłuchaj prośby swojego ludu

Wszechmogący Boże, który otaczasz wszystko swoją nieskończoną dobrocią, przyjmij nasze błagania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.