Komentarz przed Liturgią:

Gromadzimy się w Wieczerniku, aby przeżywać Uroczystość Objawienia Pańskiego. Celebrujemy w ten sposób ukazanie się ludziom Chrystusa, który jest światłością świata. Niech nasza modlitwa w czasie tej Eucharystii, przybliży nas do spotkania Chrystusa twarzą w twarz, tak jak niegdyś mogli uczynić to Królowie ze wschodu.

Komentarz przed błogosławieństwem kredy i kadzidła:

Już za chwilę kapłan pobłogosławi kredę i kadzidło, które będziemy mogli zabrać do naszych domów. Za pomocą kredy będziemy mogli oznaczyć drzwi naszych mieszkań. Zapisując C + M + B wyrażamy pragnienie: "Christus mansionem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus pobłogosławił mieszkanie", w ten sposób dajemy świadectwo, że przyjęliśmy do naszego życia i domu światło Chrystusa.