Do Boga, który kieruje do nas swoje słowa, zanośmy wołania:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie odpowiadał na wolę Bożą.
  2. Módlmy się za powołanych do posługi przy ołtarzu, aby nie zabrakło w nim głoszących dobrej nowiny. 
  3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się pokojem.
  4. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili chwały Nieba.
  5. Módlmy się za młodzież z naszej parafii, aby wybierając swoją ścieżkę życiową, dostrzegała wolę Boga.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy podobnie jak Samuel potrafili mówić Bogu "tak".

Boże, Ty powołujesz swój lud do służby. Prosimy przyjmij prośby ludu, który pokornie Ci służy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.