Do Boga, w którym mamy nadzieję zanośmy nasze pokorne błagania:

  1. Polecamy Ci, Chryste, wszystkich chrześcijan, aby trwali w jedności dzieci Bożych.
  2. Polecamy Ci, Chryste, rządzących państwami, aby swoje decyzje opierali na chrześcijańskich korzeniach Europy.
  3. Polecamy Ci, Chryste, rodziny, aby wychowywały najmłodszych do życia w wierze.
  4. Polecamy Ci, Chryste, zmarłych, aby mogli mogli dostąpić chwały Ojczyzny Niebieskiej.
  5. Polecamy Ci, Chryste, naszą wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy każdego dnia podążali drogą Twojego Słowa.

Boże, Ty prowadzisz nas po właściwych ścieżkach, abyśmy mogli dojść do Twojego Królestwa. Prosimy, wysłuchaj wołania swojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.