Komentarz przed procesją z darami:

Do ołtarza zanosimy chleb, wino i wodę, które za sprawą Ducha Świętego staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. Skupieni na modlitwie, zanieśmy także nasze dary oraz włączmy się we wspólny śpiew.

Komentarz przed rozesłaniem:

W dzisiejszej Liturgii przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Zbawcę i Pana. Niech nadchodzący tydzień będzie dla nas okazją do przyjmowania woli Bożej, abyśmy pozwalając się Mu kierować po właściwych ścieżkach, byli w każdej chwili bliżej Bożego Domu.