Do Opoki naszego zbawienia, zanieśmy pokorne wołanie:

  1. Niech Kościół Święty, zbudowany na fundamencie Apostołów, wzrasta w wierze.
  2. Niech rządzący państwami zabiegają o pokój na świecie.
  3. Niech rodziny chrześcijańskie wychowują swoich potomków pokazując Chrystusa.
  4. Niech zmarli dostąpią chwały przebywania z Ojcem.
  5. Niech nasza wspólnota Eucharystyczna zawsze wsłuchuje się w głos Ojca.

Boże, Ty przez wieku umacniasz swój lud na drodze prowadzącej ku Twemu domowi. Prosimy, wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.