Komentarz przed Gloria:

Chwała na wysokości Bogu jest starochrześcijańskim hymnem, w którym wierny lud wyraża swoje ukorzenie przed najdostojniejszym Bogiem. Hymn ten odśpiewujemy w postawie stojącej, co ma przypominać o radości z odkupienia, ale także ma wskazywać naszą gotowość do pójścia za Chrystusem.

Komentarz przed błogosławieństwem:

Umocnieni obecnością Chrystusa, którego właśnie przyjęliśmy w Eucharystii, pragnijmy teraz Bożego błogosławieństwa, abyśmy zawsze odważnie i bez wahania wyznawali, że jesteśmy Jego oddanymi uczniami. Niech nasza wiara i świadectwo życia będą świadectwem Jego miłości, a Boże błogosławieństwo niech towarzyszy nam w każdym kroku naszej drogi, umacniając naszą wierność Jezusowi Chrystusowi.