Dziękując Chrystusowi za jego spotkanie się z człowiekiem, zanieśmy do Niego nasze prośby:

  1. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy o jedność dla wszystkich służących przy Twoim ołtarzu.
  2. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy o światło Ducha Świętego dla rozeznających powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego.
  3. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy o wytrwałość dla obywateli państw, w których toczą się konflikty zbrojne.
  4. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy o siłę dla rodziców dzieci, które przez chrzest zostały włączone w ostatnim roku do naszej wspólnoty parafialnej.
  5. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy o odwagę wyznawania wiary dla nas, uczestniczących w tej Ofierze.

Chryste, Ty przez Ofiarowanie w świątyni objawiłeś się Symeonowi i prorokini Annie. Prosimy ukaż także nam swoje oblicze i przyjmij wołania, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.