Komentarz przed Liturgią Słowa:

Jezus, będący zarówno Bogiem, jak i Człowiekiem, przychodzi do ludzi, aby zrealizować Boży plan zbawienia. To spotkanie materializuje się poprzez postać ludzi – Maryi i Józefa, którzy pełnią kluczową rolę w tym wyjątkowym wydarzeniu. Rozpoznawcami przychodzącego Boga są Symeon oraz prorokini Anna, będący uosobieniem tęsknoty pokoleń oczekujących na Zbawiciela. Ich obecność podkreśla głębokie zrozumienie i przyjęcie boskiego działania w historii ludzkości. To spotkanie symbolicznie wprowadza w spełnienie obietnic Starego Testamentu, zwiastując nadejście długo oczekiwanego Zbawiciela.

Komentarz przed Komunią Świętą:

Zakończenie okresu śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek w Polsce następuje wraz z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej. To symboliczne wydarzenie stanowi jednocześnie zakończenie tradycyjnego okresu Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto pełni rolę zamknięcia cyklu uroczystości związanych z objawieniem się Słowa Wcielonego światu. Niech Boże błogosławieństwo, które otrzymujemy, umacnia nas w przeżyciach ostatnich tygodni. W tym czasie Syn Boży stał się człowiekiem, zamieszkując pośród nas i stając się światłem w naszym życiu.