Do wszechmogącego i miłosiernego Boga, który zawsze troszczy się o swoje dzieci, z ufnością składamy pokorne błagania.

  1. Jezu Chryste, Ty jako pasterz prowadzisz swój Kościół na ziemi; spraw, abyśmy jako wspólnota wierzących nieustannie trwali w Twojej miłości.
  2. Jezu Chryste, Ty przemawiasz do nas przez prezbiterów i diakonów; spraw, aby służyli Tobie z radością i pokorą.
  3. Jezu Chryste, Ty otaczasz nas swoją opieką; spraw, aby w sercach rządzących zapanowała idea pokoju.
  4. Jezu Chryste, Ty wybaczasz nam nasze grzechy; spraw, aby wszyscy zmarli z naszych rodzin dostąpili zaszczytu uczestnictwa w Twojej wiecznej uczcie w niebie.
  5. Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie za nas na krzyżu; spraw, abyśmy umieli się wzajemnie miłować, tak jak Ty nas umiłowałeś.

Boże, który pomagasz nam szerzyć sprawiedliwość Twojego Królestwa, przyjmij nasze modlitwy, jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.